Suchoňovo kvinteto

Klára KUBRICZKÁ PŘECECHTĚLOVÁ

flauta

Mário ŠEBEŇ

hoboj

Bibiána BIENIKOVÁ

klarinet

Ida CHOVANOVÁ

fagot

Nazar SPAS

lesný roh

SUCHOŇOVO KVINTETO vzniklo v roku  1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom ŠKO Žilina pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Počas vyše 40-ročnej existencie uskutočnil súbor množstvo koncertov doma aj v zahraničí, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež,  vernisáže a pod. Účinkoval aj v skladbách pre dychové kvinteto a orchester – napr. Spomienky Jána Cikkera, Serenáda Eugena Suchoňa,  Koncert pre dychové kvinteto a komorný  orchester Petra Fialu a  Divertimento pre dychové  kvinteto Ľudovíta Rajtera.
Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny – Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola  jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Súbor  účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni, na koncertoch v Maďarsku, Poľsku, Francúzsku a i. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Súbor spolupracoval s významnými slovenskými klaviristami – Matejom Arendárikom, Ladislavom Fančovičom, a Tomášom Nemcom.

Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj v zámorí – na 2. ročníku  „Festival de Manaus“ v Brazílii 1998 a na turné v USA 2015. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve Music Master profilové CD súboru s klaviristom Matejom Arendárikom.

V januári a februári 2015 absolvovalo Suchoňovo kvinteto s klaviristkou Michiko Otaki úspešné turné v USA, kde uviedli spolu 20 koncertov v 11 štátoch USA v takých kultúrnych centrách ako napr. Jackson, Augusta či Atlanta.

 

Prvá flautistka ŠKO Klára Kubriczká Přecechtělová sa narodila v Přerove. Študovala na brnianskom konzervatóriu vo flautovej triede Boženy Růžičkovej. V priebehu štúdia sa sta-la vyhľadávanou sólovou aj orchestrálnou hráčkou. Zúčastňovala a umiestňovala sa na mnohých súťažiach (36. súťažná prehliadka konzervatórií ČR v hre na dychové nástroje: Čestné uznanie, Mládí a Bohuslav Martinů: Zlaté pásmo, Cena za interpretáciu diela Bohuslava Martinů a Ocenenie poroty za mimoriadny hudobný výkon, Pardubické dechy: 2. cena). V školskom roku 2016 – 2017 bola štipendistkou Nadácie Českého hudobného fondu. V roku 2017 zakončila štúdium na konzervatóriu absolventským koncertom ako sólistka s orchestrom brnianskeho konzervatória (Vilém Blodek: Koncert pro flautu a orchester). Momentálne pokračuje v štúdiu na VŠMU v Bratislave pod pedagogickým vedením Dagmar Zsapkovej. Pravidelne navštevuje rôzne kurzy, workshopy a majstrovské triedy (P. Bernold, R. Winn, R. Schmeiser, D. Formisano,…). Ako orchestrálna hráčka spolupracuje so Symfonickým orchestrom VŠMU, Filharmóniou Gustava Mahlera a i. Vo svojich úspechoch pokračuje aj na slovenskej pôde. Dvakrát vyhrala celoškolskú súťaž VŠMU a vystúpila ako sólistka so Štátnou filharmóniou Košice a so Slovenskou filharmóniou (Francois Borne: Fantaisie Brillante sur Carmen). Od januára 2020 pôsobí ako prvá flautistka Štátneho komorného orchestra Žilina a pravidelne s ním vystupuje aj sólisticky.

 

Klarinetistka Bibiána Bieniková študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Počas štúdia získala 3. cenu (1990) a 2. cenu (1992) na súťaži študentov slovenských konzervatórií. Dvakrát bola aktívnou účastníčkou Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov v Brne. Počas štúdia na VŠMU viackrát účinkovala sólovo s orchestrom aj s dychovým kvintetom. V roku 1993 získala I. cenu na súťaži, ktorú usporiadala firma Yamaha. Od roku 1994 pôsobí na poste 1. klarinetistky ŠKO Žilina, s ktorým často vystupuje aj sólisticky (Stamic, Crusel, Mozart, Weber, Gašparík, Strauss, Danzi) ) pod taktovkou významných dirigentov ako Leoš Svárovský, Tomáš Koutník, Oliver Weder, Alexander Schwinck, Oliver Dohnányi, Misha Katz, Gerard Oskamp, Adam Sedlický a i… V dvojkoncertoch spolupracovala s fagotistami Jánom Mazánom, Idou Chovano-vou a Adrianou Vessovou, klarinetistami Luisom Albertom Requejom a Jozefom Ľuptáčikom, s flautistami Jánom Figurom a Cyrilom Šikulom. V novembri 2000 vystúpila sólisticky so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Bystríka Režuchu, s ktorou uviedla v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovo dielo Vnútorný obraz Róberta Gašparíka. Tento odznel v jej podaní aj na abonentnom koncerte ŠKO Žilina v marci 2001. V spolupráci so Sláčikovým kvartetom ŠKO Žilina a Ivanom Gajanom vystúpila v roku 2001 na koncerte v Mirbachovom paláci v Bratislave. S komornými súbormi ŠKO Suchoňovo kvinteto a Armonia slovacca účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1994 je členkou Suchoňovho kvinteta, s ktorým o. i. absolvovala v roku 2015 mesačné turné v USA. Je držiteľkou prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota 2003“. Od roku 2003 vyučuje hru na klarinete na žilinskom konzervatóriu.

 

Fagotistka Ida Chovanová študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede pedagógov Mariána Hlavačku a Josefa Rottera. V rokoch 2004 a 2006 sa zúčastnila na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, kde na oboch spomínaných ročníkoch získala 1. miesto a v roku 2004 vystúpila na koncerte víťazov v rámci XIV. Stredoeurópskeho festivalu v Žiline. V roku 2007 získala na tej istej súťaži v kategórii komorných súborov 1. miesto v kategórii v rámci hry v dychovom kvintete. Po ukončení štúdia na konzervatóriu pokračovala štúdiom na VŠMU v triede Romana Mešinu. V roku 2004 sa aktívne zúčastnila na majstrovských interpretačných kurzoch v Locarne a Ascone (Švajčiarsko) u Gabora Meszarosa a v roku 2012 absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Sergia Azzoliniho v Poprade. Od roku 2013 pôsobí na poste 1. fagotistky ŠKO Žilina a v komornom zoskupení Suchoňovo kvinteto.

 

Hráč na lesný roh Nazar Spas sa narodil vo Ľvove na Ukrajine. Hru na lesnom rohu vyštudoval na Ukrajinskej národnej hudobnej akadémii Petra Iľjiča Čajkovského v Kyjeve. Od roku 2019 pôsobil na poste 2. hornistu ŠKO Žilina a od roku 2020 pôsobí na poste 1. hornistu ŠKO Žilina.