Big Image

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER
ŽILINA

Jediný profesionálny orchester „mozartovského typu“ na Slovensku