Background image

VSTUPENKY

PREDAJ A ZĽAVY

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

VSTUPENKOVÁ POKLADNICA

Adresa:
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Rezervácie:
tel. +421 41 2451111
e-mail: vstupenky@skozilina.sk

Možnosti platenia:
hotovosť, platobné karty

Otváracie hodiny vstupenkovej pokladnice

Počas celej sezóny v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v deň koncertu do 18.50 hod.

Predaj vstupeniek

JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY:

Predaj jednotlivých vstupeniek na koncerty ŠKO: od 5. 9. 2022 v pokladnici ŠKO, Dolný Val 47  (platba hotovosťou, kultúrnymi preukazmi alebo platobnou kartou) a tiež online na www.navstevnik.sk ( informácie aj na webovej stránke ŠKO: www.skozilina.sk).
Zľavy sú možné len pri nákupe v pokladnici, pri online nákupe vstupeniek zľavy nie sú možné.

ZĽAVY:

40% zľava:
– študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
-držitelia karty Euro 26, ISIC, ITIC
-dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 10 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)

 

50% zľava:
-držitelia ZŤP s ZŤPS
-študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
-hromadné písomné objednávky od 6 ks pre školy umeleckého zamerania

Zľavy je možné poskytnúť iba po predložení príslušného dokladu, dokazujúceho nárok na zľavu.

 

ABONENTNÉ VSTUPENKY na 49. sezónu – predpredaj ukončený!

CENY ABONENTNÝCH VSTUPENIEK  2022 – 2023:

V 49. sezóne ŠKO Žilina ponúkame cenovo zvýhodnený abonentný cyklus „AB“, ktorý obsahuje 26 koncertov, z toho 2 prémiové koncerty, ktorých cena nie je započítaná do ceny abonentky.
Pri reprízovaných koncertoch platia abonentné vstupenky len na prvý koncert.

 

Miesto                                   Základná cena          Zľava č. 1          Zľava č. 2        

Prízemie 1., 2. a 14. rad
2.balkón vľavo a vpravo
                                                   199,- €                        160,- €             132,-€

Prízemie 3. až 13. rad
2.balkón stred, 2. a 3. rad
                                                    239,- €                       177,- €             146,- €

1.balkón lóže – všetky miesta
2.balkón stred – 1. rad)
                                                  271,- €                         203,-€            169,-€                  

—————————————————————————————–

 

ZĽAVY:
ABONENTNÉ VSTUPENKY:

zľava č. 1

študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
– držitelia karty Euro 26, ISIC a ITIC
– dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 6 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania) – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti

 

zľava č. 2
držitelia ZŤP a ZŤPS
– študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
– hromadné písomné objednávky min. 4 ks pre všetky školy umeleckého zamerania – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti