Background image

VSTUPENKY

PREDAJ A ZĽAVY

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

Predaj vstupeniek

ABONENTNÉ VSTUPENKY

Predaj abonentných vstupeniek na 49. sezónu sa začne od pondelka 8. 8. 2022, doterajším predplatiteľom rezervujeme ich miesta do 28. 8. 2022.
Predaj abonentných vstupeniek je možný len v pokladni ŠKO (platba hotovosťou aj platobnou kartou), online predaj ani platba kultúrnymi preukazmi nie sú možné.

CENY ABONENTNÝCH VSTUPENIEK  2022 – 2023:

V 49. sezóne ŠKO Žilina ponúkame cenovo zvýhodnený abonentný cyklus „AB“, ktorý obsahuje 26 koncertov, z toho 2 prémiové koncerty, ktorých cena nie je započítaná do ceny abonentky.
Pri reprízovaných koncertoch platia abonentné vstupenky len na prvý koncert.

 

Miesto                                   Základná cena          Zľava č. 1          Zľava č. 2        

Prízemie 1., 2. a 14. rad
2.balkón vľavo a vpravo
                                                   199,- €                        160,- €             132,-€

Prízemie 3. až 13. rad
2.balkón stred, 2. a 3. rad
                                                    239,- €                       177,- €             146,- €

1.balkón lóže – všetky miesta
2.balkón stred – 1. rad)
                                                  271,- €                         203,-€            169,-€                  

—————————————————————————————–

 

ZĽAVY:
ABONENTNÉ VSTUPENKY:

zľava č. 1

študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
– držitelia karty Euro 26, ISIC a ITIC
– dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 6 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania) – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti

 

zľava č. 2
držitelia ZŤP a ZŤPS
– študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
– hromadné písomné objednávky min. 4 ks pre všetky školy umeleckého zamerania – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti

 

 

JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY:

Predaj jednotlivých vstupeniek na koncerty sa začne od 30. 8. 2022 v pokladni ŠKO (platba hotovosťou, kultúrnymi preukazmi alebo platobnou kartou) a tiež online (info na webovej stránke ŠKO www.skozilina.sk).
Zľavy pri online nákupe vstupeniek nie sú možné.

 

JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY:
40% zľava:

– študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
-držitelia karty Euro 26, ISIC, ITIC
-dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 10 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)

 

50% zľava:
-držitelia ZŤP s ZŤPS
-študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
-hromadné písomné objednávky od 6 ks pre školy umeleckého zamerania

Zľavy je možné poskytnúť iba po predložení príslušného dokladu, dokazujúceho nárok na zľavu.

 

VSTUPENKY NA MATINÉ PRE DETI A RODIČOV
Vstupenky na matiné sa dajú kúpiť iba v pokladnici ŠKO od 30. 8. 2022 a hodinu pred koncertom vo foyeri pred sálou na prízemí Domu umenia Fatra (platba iba hotovosťou), nedajú sa kúpiť online. Vstupenky slúžia zároveň ako lístok do tomboly, losovanej na konci každého matiné.

Abonentné vstupenky neplatia, jednotlivé zľavy platia iba pre ZŤP a ZŤPS, hromadné zľavy pre detské domovy a ZUŠ.

VSTUPENKOVÁ POKLADNICA

Adresa:
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Rezervácie:
tel. +421 41 2451111
e-mail: vstupenky@skozilina.sk

Možnosti platenia:
hotovosť, platobné karty

KULTÚRNY SEMAFOR

Štátny komorný orchester Žilina sa riadi pri organizovaní koncertov
v Dome umenia Fatra aktuálne platnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva a aktuálne platným Semaforom pre kultúrne podujatia.
Návštevníci sú povinní mať počas celého pobytu v Dome umenia Fatra prekryté dýchacie cesty respirátorom.

Aktuálne opatrenia Mám otázku

 

Otváracie hodiny vstupenkovej pokladnice:

8. 8. – 12. 8. 2022 v pracovných dňoch okrem stredy od 8.00 do 14.30 a v stredu od 8.00 do 17.00 hod.

15. 8. 2022 a počas celej sezóny v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v deň koncertu do 18.50 hod.