Background image

VSTUPENKY

PREDAJ A ZĽAVY

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

VSTUPENKOVÁ POKLADNICA

Adresa:
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Rezervácie:

e-mail: vstupenky@skozilina.sk

Možnosti platenia:
hotovosť, platobné karty

Otváracie hodiny vstupenkovej pokladnice

od 30. 8. 2023 a počas celej sezóny v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v deň koncertu do 18.50 hod.

Predaj vstupeniek

ABONENTNÉ VSTUPENKY

Predaj abonentných vstupeniek na 50. sezónu ukončený.


JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY

Predaj jednotlivých vstupeniek: od stredy 30. 8. 2023 v pokladnici ŠKO (hotovosťou alebo platobnou kartou) a tiež online na webovej stránke ŠKO www.skozilina.sk.
Zľavy sú možné aj pri online nákupe vstupeniek.

 

CENY ABONENTNÝCH VSTUPENIEK 2023 – 2024:

V 50. sezóne ŠKO Žilina ponúkame cenovo zvýhodnený abonentný cyklus „AB“, ktorý obsahuje 26 koncertov, z toho 2 prémiové koncerty, ktorých cena nie je započítaná do ceny abonentky.
Pri reprízovaných koncertoch platia abonentné vstupenky len na prvý koncert.

MiestoZákladná cena Zľava č. 1 Zľava č. 2  
Prízemie 1. a 2. rad
2.balkón vľavo a vpravo
 223,-€  179,-€   145,-€
Prízemie 3. až 13. rad
2.balkón stred, 2. a 3. rad  
266,-€201,-€166,-€
1.balkón lóže – všetky miesta   
2.balkón stred – 1. rad   
 305,-€ 231,-€ 192,-€ 

 

ZĽAVY:


ABONENTNÉ VSTUPENKY:

zľava č. 1
– študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
– držitelia karty Euro 26, ISIC a ITIC
– dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 6 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania) – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti

 

zľava č. 2
– držitelia ZŤP a ZŤP-S
– študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
– hromadné písomné objednávky min. 4 ks pre všetky školy umeleckého zamerania – platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti


JEDNOTLIVÉ VSTUPENKY:

40% zľava:
– študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
– držitelia karty Euro 26, ISIC, ITIC
– dôchodcovia nad 62 rokov
– hromadné písomné objednávky od 10 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)

50% zľava:
– držitelia ZŤP a ZŤP-S
– študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
– hromadné písomné objednávky od 6 ks pre školy umeleckého zamerania

 

Zľavy je možné poskytnúť iba po predložení príslušného dokladu, dokazujúceho nárok na zľavu.

Skip to content