Background image

VSTUPENKY

PREDAJ A ZĽAVY

VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE

Predaj vstupeniek

Predaj abonentných vstupeniek je ukončený.

Predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty je v pracovných dňoch od 7.00 do 18.00 cca mesiac pred koncertom podľa aktuálnej pandemickej situácie v pokladnici ŠKO (platba hotovosťou alebo platobnou kartou) a tiež online na www.navstevnik.sk.

Zľavy pri online nákupe vstupeniek nie sú možné.

VSTUPENKOVÁ POKLADNICA

Adresa:
Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Rezervácie:
tel. +421 41 2451111
e-mail: vstupenky@skozilina.sk

Možnosti platenia:
hotovosť, platobné karty

KULTÚRNY SEMAFOR

Štátny komorný orchester Žilina sa riadi pri organizovaní koncertov
v Dome umenia Fatra aktuálne platnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva a aktuálne platným Semaforom pre kultúrne podujatia.
Návštevníci sú povinní mať počas celého pobytu v Dome umenia Fatra prekryté dýchacie cesty respirátorom.

Aktuálne opatrenia Mám otázku

 

Podľa Vyhlášky 2/2022 V. v. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dňa 11. 1. 2022 hrá ŠKO Žilina koncerty v „režime OP“ pri 50% kapacite v Dome umenia Fatra. Režim OP znamená:
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

 

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

 

Pri kúpe vstupeniek majte preto na pamäti, že momentálne platné opatrenia sa v budúcnosti môžu meniť a ovplyvniť to, za akých podmienok sa budete môcť zúčastniť na plánovanom koncerte.

ZMENY VYHRADENÉ PODĽA PLATNÝCH PROTIPANDEMICKÝCH PREDPISOV.

Tešíme sa spoločné hudobné stretnutia ♪♪♪♪