Štátny komorný orchester Žilina realizuje projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom

Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Všetky informácie o projekte sú dostupné na web stránke

Prejsť na stránku

POĎAKOVANIE

Projekt Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina získal grant z Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska v sume 997 177 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 576 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie umeleckého dojmu a zvýšenie potenciálu využitia NKP
Dom umenia Fatra v Žiline prostredníctvom obnovy jej vonkajších fasád a rekonštrukcie vnútorných priestorov.

Zriaďovatelia projektu: