Štátny komorný orchester Žilina realizuje projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom

Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Kód projektu: CLT01005
Názov projektu: Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra
Program: Kultúra
Začiatok realizácie projektu: 04. 02. 2021 – 30. 04. 2024
Schválený projektový grant: 997 177 €

 

Čítať viac Zistiť viac o grantoch EHP

Spoločným úsilím k zelenejkonkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

 

Budova národnej kultúrnej pamiatky „Divadlo – Dom umenia Fatra“
patrí k najvýznamnejším objektom v Žiline s prvkami secesie na fasáde.

Svojim umeleckým a historickým významom i centrálnym umiestnením je súčasťou základnej trasy organizovaných prehliadok historickým centrom Žiliny, ktoré ponúka TIK Žilina.

V bezprostrednom okolí sú ďalšie pamiatky, atraktivity a služby, ktoré sú hojne navštevované turistami aj obyvateľmi mesta a okolia. V Dome umenia Fatra sa konajú koncerty a podujatia organizované Štátnym komorným orchestrom Žilina a iné spoločenské a kultúrne podujatia.

 

Projektová zmluva

Verejné obstarávania

POĎAKOVANIE

Projekt Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina získal grant z Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska v sume 997 177 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt bol spolufinancovaný v sume 149 576 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie umeleckého dojmu a zvýšenie potenciálu využitia NKP
Dom umenia Fatra v Žiline prostredníctvom obnovy jej vonkajších fasád a rekonštrukcie vnútorných priestorov.

Aktuality

Zobraziť všetko

Zriaďovatelia projektu: