Archi di Slovakia

Sláčikový súbor Štátneho komorného orchestra Žilina ARCHI DI SLOVAKIA vznikol v roku 1997 z iniciatívy 1. koncertného majstra ŠKO Žilina Františka Figuru. Tvoria ho najlepší hráči sláčikovej sekcie, ktorí vyvíjajú aj samostatnú koncertnú činnosť nezávislú od koncertov ŠKO. Väčšina z nich vystupuje aj sólisticky s ŠKO alebo v malých komorných zoskupeniach. Archi di Slovakia doteraz uskutočnili celý rad koncertov na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, nahrávok pre Slovenský rozhlas a profilovú nahrávku pre Pavlik Records s tvorbou slovenských autorov. Pravidelne účinkujú na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, na festivale Musica Sacra v Nitre, na Súťažnej prehliadke Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne, na gitarovom festivale Cithara aediculae v Nitre, na medzinárodnom festivale Musica Nobilis. 1. mája 2004 účinkovali v Piešťanoch na slávnostnom koncerte k vstupu Slovenska do Európskej únie.

Vystúpili na festivale Turn und Taxis v Regensburgu 1999, na vianočných koncertoch 1999 v holandských hudobných centrách ako Haag, Amsterdam, Leiden, Leeuwarden, na letnom festivale v Maulbronne 2001 v Nemecku, na dvojtýždňovom turné v Španielsku 2001 (o.i. aj v španielskej enkláve v Maroku v Melille), na veľkonočnom koncerte vo Viedni 2002, roku 2005 na 6 koncertoch v Kanade (Vancouver), v auguste 2006 na Zemplínskom festivale v maďarskom Sarospataku, v septembri 2008 na festivale Ars antiqua europae in via gothica v maďarskom Aggteleku, ako aj na iných zahraničných koncertoch. Ako súčasť programov ŠKO Žilina sa predstavili takmer vo všetkých európskych krajinách, v Tunise, Turecku, USA, Brazílii, Arménsku  a v Japonsku.

Spolupracovali s takými významnými umelcami ako sú huslista Václav Hudeček, sopranistky Nao Higano, Michaela Jančaříková a Sharon Kim, mezzosopranistka Eva Garajová, tenoristi Pavol Bršlík a Davide Maggioni, klaviristi Matej Arendárik a Martin Chudada, organistka Anna Zúriková a i.