Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Odporúčaný

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Tradičný veľkonočný koncert ŠKO, na ktorom odznie ako príspevok k Roku českej hudby Dvořákova Omša D dur, v ktorej po prvýkrát vystúpi v Žiline celosvetovo renomovaný Český filharmonicky zbor Brno.