Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Featured

MATINÉ PRE DETI A RODIČOV: SKRINKA S HRAČKAMI

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Bábkové predstavenie s orchestrom s obľúbeným bratislavským divadlom a skvelým moderátorom a bábkohercom Martinom Vanekom na krásnu hudbu Claude Debussyho