Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

BIG BAND ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia vzniku Big bandu Žilinského konzervatória