Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

OD ROMANTIZMU PO SÚČASNOSŤ

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Viacnásobný laureát Medzinárodnej súťaže Talents for Europe, hosťujúci člen Wiener Philharmoniker, v súčasnosti študent na Hudobnej akadémii v Tel Avive – mladý slovenský violončelista Ján Bogdan prednesie obľúbené Čajkovského Rokokové variácie v sprievode finalistu prestížnych dirigentských súťaží Donatelly Flick 2014 a Salzburg Festival Young Conductors 2016 Jiřího Rožňa.