Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

HUDBA BEZ HRANÍC

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Medzinárodný projekt Hudba bez hraníc zahŕňa v sebe širokú dávku hudobnej tolerancie, ktorá prekračuje nielen hranice štátov a svetadielov, ale aj pomyselné hranice hudobných štýlov, veku, vierovyznania...