Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

MEDZINÁRODNÉ KLAVÍRNE TRIO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Koncert v rámci projektu „Prelaďme na novú vlnu – obnova Domu umenia Fatra“ z fondov EHP