Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Featured

MEDZINÁRODNÉ KLAVÍRNE TRIO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Koncert v rámci projektu „Prelaďme na novú vlnu – obnova Domu umenia Fatra“ z fondov EHP