Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Odporúčaný

HUSĽOVÁ DIELŇA

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Populárny husľový workshop sa uskutoční už druhýkrát pod gestorstvom svetoznámeho husľového virtuóza, koncertného majstra Viedenských symfonikov – Dalibora Karvaya