Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Featured

OTVÁRACÍ KONCERT 50. SEZÓNY ŠKO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Slávnostný otvárací koncert jubilejnej 50. sezóny ŠKO Žilina s novým šéfdirigentom Františkom Mackom