Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

SÓLO PRE DVA STEINWAYE

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

ŠKO predstaví na tomto koncerte obidva svoje veľké koncertné krídla Steinway, z ktorých jeden premiérovo