Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Featured

SÓLO PRE DVA STEINWAYE

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

ŠKO predstaví na tomto koncerte obidva svoje veľké koncertné krídla Steinway, z ktorých jeden premiérovo