Background image

PROGRAM

PREHĽAD PODUJATÍ - SEZÓNA 2023/2024

Featured Featured

SÓLO PRE ČLENOV ŠKO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Vedúci hráči dychovej sekcie orchestra ako sólisti pod taktovkou renomovaného dirigenta Rastislava Štúra