Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

SÓLO PRE ČLENOV ŠKO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Vedúci hráči dychovej sekcie orchestra ako sólisti pod taktovkou renomovaného dirigenta Rastislava Štúra