Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

NOVOROČNÝ KONCERT I.

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Novoročná atmosféra so slávnymi dielami Johanna Straussa ml. a áriami z populárnych opier a piesní