Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

ORGANOVÝ VEČER

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Tradičný každoročný organový koncert v spolupráci s Oddelením cirkevnej hudby žilinského konzervatória