Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

DVE SVETOVÉ PREMIÉRY ŠKO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Abonentný orchestrálny koncert ŠKO a jeho hostí s uvedením dvoch svetových premiér slovenských skladateľov v podaní skvelých slovenských sólistov. Po dlhšom čase žilinské publikum uvidí aj víťazku medzinárodnej televíznej súťaže Virtuoso, 14-ročnú Ajnu Marosz. V druhej polovici programu odznie virtuózna 1. symfónia ranoromantického autora Felixa Mendelssohna Bartholdyho.