Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

MEDZINÁRODNÉ HUSĽOVÉ DUO

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Koncert sa koná v rámci projektu „Prelaďme na novú vlnu – dom umenia Fatra“ z fondov EHP a štátneho rozpočtu SR