Background image

PROGRAM

PROGRAM

2021/2022
Featured Featured

BENEFIČNÝ KONCERT PRE UKRAJINU

Dom umenia Fatra Dolný val 47, Žilina

Benefícia bude venovaná mimovládnej neziskovej organizácii Človek v ohrození na humanitárnu pomoc obetiam vojny na Ukrajine

10€