Konkurz

KONCERTNÝ MAJSTER HUSLÍ

Generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok na miesto:

KONCERTNÝ MAJSTER HUSLÍ 

 

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline v utorok 10. mája 2022 o 14.00 hod.
Prihlášky, štruktúrovaný životopis, program sólového repertoáru konkurzu a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte emailom na:
petra.kovacovska@skozilina.sk  a elena.filippi@skozilina.sk
Prosíme uviesť v konkurznej prihláške, či uchádzač požaduje zabezpečiť klavírny sprievod alebo si zabezpečí vlastného korepetítora.

Uzávierka prihlášok: utorok 3. 5. 2022

Vybraní uchádzači budú na konkurz pozvaní e-mailom, a to najneskôr 4. 5. 2022.

 

KONKURZNÉ PODMIENKY

ORCHESTRÁLNE PARTY NA STIAHNUTIE

Date
10. 5. 2022 o 14.00 hod.
Place
Dom umenia Fatra
Requirement
VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

Ponúkaný plat

od 1.500,- €