Klavírne trio ŠKO Žilina

Michal DÍRER

klavír

Miroslav BALOGA

husle

Michal KVITKOVSKÝ

kontrabas

KLAVÍRNE TRIO ŠKO ŽILINA vzniklo na konci roku 2013, odkedy uskutočnilo sériu koncertov na rôznorodých podujatiach v Žiline a ďalších slovenských mestách. Súbor sa predstavil i v Slovenskom inštitúte vo Viedni a pravidelne účinkuje počas letnej sezóny vo Švajčiarsku.

Michal DÍRER (1984)
Získal základné hudobné vzdelanie na ZUŠ v Nitrianskom Pravne. V rokoch 2000 – 2004 študoval na konzervatóriu v Žiline v klavírnej triede Dariny Andrejkovej a od 2004 do 2006 v klavírnej triede Dariny Švárnej. V roku 2011 absolvoval VŠMU v Bratislave v triede Ivana Gajana.

Už počas štúdia sa zúčastňoval viacerých regionálnych a celoslovenských súťaží (Festival Ivana Ballu, Celoslovenská súťaž Dezidera Kardoša). V roku 2003 sa stal laureátom v 1. kategórii Súťaže študentov slovenských konzervatórií. V tom istom roku absolvoval klavírne kurzy „Musica arvenzis“ v Dolnom Kubíne pod vedením Petra Čermana. V roku 2004 sa zúčastnil na Mezinárodnej súťaži Franza Schuberta v Jeseníku a na Medzinárodných klavírnych kurzoch v Brne pod vedením Jiřího Skovajsu. V tom istom roku sa konala jeho prvá spolupráca so Slovenským rozhlasom v rámci Štúdia mladých.

V roku 2010 spolupracoval s Artur Malawski Philharmonic v poľskom Rzeszówe. V roku 2007 a 2008 absolvoval klavírne kurzy pod vedením Drahomíry Biligovej z Conservatorio dell´Aquila. V roku 2010 absolvoval majstrovské kurzy v Rzeszówe pod vedením takých osobností ako sú Stefan Kutrzeba, Oxana Rapita, Katarzyna Stankowska, Hubert Rutkowski, Michal Szczepanski a Jerzy Sterczyński. V septembri 2010 sa zúčastnil medzinárodného projektu “Chopin-MOST”, do ktorého boli zapojené tri európske mestá: poľský Zator, maďarské Berekfürdõ a slovenské Bojnice. Často spolupracuje so Slovenským rozhlasom.

Veľmi cenná je jeho spolupráca s kultúrnymi centrami v Trenčianskom kraji (pravidelná participácia ako korepetítor na „Krištáľovej váze“ 2010 – 2013, člen poroty klavírnej súťaže Piano v modernom rytme a Speváckej súťaže „Studnička“) mu priniesla zisk ocenenia „Tvorivý čin Roka a cena za kultúru 2010″. V roku 2011 sa ako skladateľ stal víťazom Súťaže o zvučku mesta Prievidza.

S ŠKO Žilina spolupracuje od roku 2006, kedy s ním uviedol pod vedením Karola Kevického Haydnov Klavírny koncert D dur. V roku 2012 uviedol spolu s Františkom Figurom pod vedením Juraja Čižmaroviča Little Daneliade Giu Kančeliho a v roku 2014 s Michaelom Berkim pod vedením Valentina Doniho Karneval zvierat od Camille Saint-Saënsa.
Okrem sólistickej a komornej činnosti pôsobí v súčasnosti pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline.

Huslista a violista Miroslav BALOGA (1977)
Získal základné hudobné vzdelanie od svojho otca a na ZUŠ v Krompachoch u M. Rothmajerovej. V rokoch 1992-1998 študoval na Žilinskom konzervatóriu v triede Mgr. art. Antona Pohančeníka. Po absolvovaní konzervatória vyštudoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici u uznávaného pedagóga prof. Jiřího Kratochvíla, dlhoročného člena a zakladateľa slávneho Janáčkového kvarteta. V rokoch 2002-2006 pôsobil ako 1.violista v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Od roku 2007 bol členom ŠKO Žilina, v rokoch 2010 – 2016 bol vedúcim violovej skupiny. Ako inštrumentalistovi sú mu okrem vážnej hudby blízke aj iné hudobné žánre – folklór, country, jazz, world music.

Hosťoval a bol členom vo viacerých hudobných telesách, ako napr. Musica Iuventa Slovaca, Musica Florea, Etnobeat kapela Družina, kapela Jánošík zo Svitu, s ktorou účinkoval v Slovenskom reprezentačnom dome na piatich Olympijských hrách.
okrem sólového učinkovania pôsobí aj pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline.

Michal KVITKOVSKÝ (1970)
Pochádza z Košíc, kde aj vyštudoval na tamojšom konzervatóriu hru na kontrabase u Vojtecha Velíška a Tibora Trna. V roku 2009 ukončil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde bol poslucháčom v triede Jána Krigovského. Pôsobil vo viacerých orchestroch a komorných súboroch, v rokoch 1990 – 1994 bol členom Štátnej filharmónie v Košiciach, niekoľko rokov spolupracoval s orchestrom Mladí bratislavskí sólisti. Od roku 1994 je 1. kontrabasistom ŠKO Žilina. Od roku 1997 pôsobí aj v komornom zoskupení Archi di Slovakia, s ktorým uskutočnil množstvo koncertov doma aj v zahraničí (Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Kanada).